האותיות הקטנות

 • כל המחירים בהצעה זו אינם כוללים מע"מ.
 • הצעה זו בתוקף ל 7 ימים בלבד מרגע קבלתה אצל הלקוח.
 • להצלחת פעילות השיווק נדרש שיתוף פעולה מלא של הלקוח.
 • תקופת הפרסום – מינימום 12 חודשים – סך התשלום המסוכם הוא בעבור 8 החודשים הראשונים, ארבעת החודשים האחרונים הם בונוס חינם ללא תשלום.
 • התחלת התחייבות לתקופת זמן החוזה תחל מרגע חתימה על הסכם זה, או עד 14 ימי עסקים מרגע חתימה על חוזה זה.
 • פרישת התשלומים תחל מתחילת העבודה ולכן יכול להיות מצב של יותר מ 12 תשלומים. זמן הפרסום השנתי יקבע לפי המוצר האחרון שיתקבל.
 • באחריות הלקוח להעביר בזמן הנקוב את התכנים ותמונות לצורך השימוש בדיגיטל.
 • "עיצוב גרפי" – אין באחריות "המרכז הישראלי לעיצוב" לספק שירותי עיצוב גרפי ו/או עריכה גרפית / עריכת וידאו, לטובת הכנת קריאייטיב – אלא אם יסוכם אחרת במעמד סגירת העסקה בהתאם לתנאים כאלה ואחרים.
 • תכנים לפרסום – באחריות הלקוח לספק טקסטים ותמונות חוקיות /סרטונים חוקיים וערוכים, כאשר החומרים משוחררים ומאושרים לפרסום בכל מדיה כולל קרדיטים, התמונות והתכנים יסופקו ל"מרכז הישראלי לעיצוב" באופן מסודר על ידי הלקוח לטובת יצירת הפרסום וכל טענה של זכויות יוצרים הינה באחריות הלקוח.
 • מובהר כי במידה ובתום "תקופת הפרסום" אף אחד מהצדדים לא הודיע על רצונו להפסיק את השירות, השירות ימשיך כרגיל אך ללא התחייבות.
 • עסקה שנתית תתבצע בעזרת כ.א של הלקוח. 
 • המרכז הישראלי לעיצוב בע"מ לא לוקחת שום אחריות על נזקים עקיפים או אובדן רווחים שנגרם כתוצאה מהשירות ו/או מהפרסומים.
דילוג לתוכן